Nacionalne manjine danas su još uvijek relativno malo zastupljene u elektroničkim medijima. Specijalizirane emisije ne zadovoljavaju potrebe i interese udruga te pojedinaca, pripadnika 22 nacionalne manjine u Hrvatskoj. Više puta govorilo se na stručnim skupovima o nedovoljnom postotku zastupljenosti i programa ali i zaposlenih iz nacionalnih manjina (ako imamo u vidu slovo zakona u Statutu HRT-a).

Radijski programi uglavnom se sastoje od glazbe i povremenih informacija (koje u ovom slučaju mogu biti vezane uz interese nacionalnih manjina). O bogatstvu glazbe Mađara, Makedonaca, Čeha, Slovaka, Židova, Roma (i da ne nabrajamo dalje) ne treba trošiti riječi. Dakle temelj bi bila raznolikost i ljepota glazbe nacionalnih manjina, odnosno nacija/država na koje se oslanjaju.

Pri mnogim udrugama već danas imamo kvalitetne vokalne zborove i muzičke grupe koje i nemaju previše prostora pokazati ljubav prema glazbi svoje domovine. I to je jedan od razloga, odnosno mogućnosti koje treba iskoristiti.

Populacija nacionalnih manjina sve je starija. Pokušavati je prebacivati na internet, odnosno educirati u tom smislu, dosta bi teško išlo. No imati frekvenciju na kojoj bi mogli pratiti što se zbiva u korpusu kojemu pripadaju – moglo bi biti sretnim rješenjem za sve.

Ovih dana prema udrugama nacionalnih manjina krenuo je poziv kojim se ova inicijativa objelodanjuje. Ona bi se mogla sažeti: Mislimo da je vrijeme za bolje koordiniranje među nacionalnim manjinama. Nakon osnovanog Manjinskog društva pisaca pozivamo sve manjine na zajedničke ili pojedinačne sastanke i razgovore o usklađivanju zajedničkih interesa vezanih uz traženje i dobivanje (županijske) koncesije za manjinski radio.

Manjinski radio vidimo kao medij koji bi pomogao manjinama u usuglašavanju i zajedničkom zastupanju interesa nacionalnih manjina. Manjinski radio vidimo kao medij možda najviše uočljivog elementa kulture manjina i manjinskog djelovanja – glazbe.

Manjinski radio vidimo i kao mogućnost boljeg i bržeg informiranja predstavnika svih nacionalnih manjina, te oblik uvažavanja kultura nacionalnih manjina od strane hrvatskog društva.

Pozivamo sve udruge nacionalnih manjina da razmisle o pojedinim segmentima ovog projekta:

– kadrovima koje mogu ponuditi

– institucijama matične države s kojima bi se moglo stupiti u kontakt i razgovarati o pomoći

– idejama za prostor u kojemu bi se ovakva institucija mogla smjestiti

– europske projekte na koje bi se moglo aplicirati

– o oblikovanju programa

– o potrebnoj opremi

– o detaljima koje treba imati na umu kada se kreće u ovako veliki projekt

 

Franz Kafka uz ostale maestralne stvari kojima nas podsjeća na labirinte naše svijesti ima i pričicu o seljaku koji cijelog života stoji pred vratima čekajući da ga pozovu. Stvar je u tome da ne zna da su ta vrata, a i službenik unutra, tu upravo da bi njemu izašli ususret. Stoga, pokucajmo na vrata jer tamo su ljudi koji će nam reći da su nas čekali…