U saborskoj je proceduri Prijedlog Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojim se predlaže povećanje novčane naknade za roditelje djeteta s težim smetnjama u razvoju s iznosa od 2.328,20 kuna mjesečno na iznos od 4.157,50 kuna mjesečno. Isto povećanje odnosi se i na roditelje koji koriste pravo na rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta kao i na roditelje koji koriste dopust u trajanju od 30 dana zbog rođenja blizanaca, trećeg i svakog sljedećeg djeteta.

Ovo su samo neke od važnijih promjena koje donosi novi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, a ukoliko isti bude izglasan, stupit će na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine, broj 85/08., 110/08., 34/11. 54/13., 152/14., 59/17., 37/20. i 85/22.) temeljni je propis kojim se uređuju prava roditelja i njemu izjednačenih osoba koje se brinu o djetetu na vremenske i novčane potpore, uvjeti i način njihova ostvarivanja i financiranja. Osnovna namjena Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama je zaštita materinstva, njega i podizanje novorođenog djeteta, ravnopravna podjela prava i obveza skrbi između oba roditelja te usklađivanje obiteljskog i poslovnog života.

Zakon je stupio na snagu 9. srpnja 2008. i do sada je šest puta mijenjan i dopunjavan, a najnovije izmjene i dopune Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama donio je Hrvatski sabor 15. srpnja 2022. godine te su stupile na snagu 1. kolovoza 2022. godine.

U okviru Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju (dijete s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti), nakon isteka prava na rodiljni dopust ili u tijeku korištenja ili nakon isteka prava na roditeljski dopust, na temelju nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine djetetova života, uz uvjet da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena. Zaposleni ili samozaposleni roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju za vrijeme korištenja prava na dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine djetetova života ima pravo na novčanu naknadu za puno radno vrijeme u iznosu od 70% proračunske osnovice mjesečno (2.328,20 kuna). Temeljem izmjena i dopuna Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama iz 2017. godine povećana je novčana potpora za ovu skupinu korisnika sa ranijih 65% na 70% proračunske osnovice.

Prema ovom prijedlogu Zakona, povećava se iznos novčane potpore za zaposlene i samozaposlene roditelje djeteta s težim smetnjama u razvoju za vrijeme korištenja prava na dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine djetetova života sa 70% proračunske osnovice mjesečno (2.328,20 kuna) na 125% proračunske osnovice (4.157,50 kuna)

Nadalje, Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama je uređeno i pravo na rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djetetate je propisano da po iskorištenju roditeljskog dopusta, jedan od zaposlenih, odnosno samozaposlenih roditelja ima predmetno pravo do navršene treće godine života djeteta, ako je djetetu prema nalazu i ocjeni izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i nadležnog liječničkog povjerenstva potrebna pojačana briga i njega.Za vrijeme korištenja ovog prava, korisnik ima pravo na novčanu naknadu u visini od 70% proračunske osnovice mjesečno za puno radno vrijeme (2.328,20 kuna).Izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama iz 2017. povećana je visina novčane potpore za ovu skupinu korisnika sa ranijih 50% proračunske osnovice na 70% proračunske osnovice.

Prema ovom prijedlogu Zakona, povećava se iznos naknade za zaposlenog odnosno samozaposlenog roditelja s pravom na rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta sa 70% proračunske osnovice mjesečno (2.328,20 kuna) na 125% proračunske osnovice (4.157,50 kuna).

Inače, prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u 2021. godini bilo je ukupno:5064 korisnika prava na dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine djetetova života, 2113 korisnika prava na dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine djetetova života koji pravo koristi kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena te 117 korisnika prava na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta.

Kako bi se pridonijelo poboljšanju uvjeta i kvalitete života obitelji u slučaju rođenja blizanaca, trećeg i svakog sljedećeg djeteta, ovim se prijedlogom Zakona povećavaju novčane potpore zaposlenih i samozaposlenih roditelja koji koriste roditeljski dopust u trajanju od 30 mjeseci, za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete odnosno korisnika koji koriste roditeljski dopust u preostalom dijelu roditeljskog dopusta (nakon proteka prvih 6, odnosno 8 mjeseci roditeljskog dopusta), a imajući u vidu da sadašnji iznos od 70% proračunske osnovice (2.328,20) ne zadovoljava u dovoljnoj mjeri materijalne potrebe obitelji za vrijeme korištenja ovog prava. Slijedom navedenog, naknada za ovu skupinu korisnika povećava se na 125% proračunske osnovice (4.157,50 kuna) te se u skladu s povećanjem iznosa naknade plaće navedenog prava, na istovjetan način obuhvaća i korištenje prava na roditeljski dopust za slučaj smrti djeteta, ako je smrt nastupila tijekom korištenja navedenog prava.