BNZH Karlovac Kontakt

Bošnjačka nacionalna zajednica za Karlovačku županiju

Vrhovca 21, Karlovac

predsjednik Rusmir Akšamija

e-mail: rusmir.aksamija1@gmail.com