Poslodavac može isplatiti zaposleniku nagradu za dobre radne rezultate u visini koju sam odredi, ali je Pravilnikom o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 10/17 do 112/22 – dalje u tekstu: Pravilnik) predviđen neoporeziv iznos takve vrste nagrađivanja radnika. Prema članku 7. Pravilnika, primici po osnovi nesamostalnog rada nisu oporezivi ako se isplaćuju do visine propisane tim člankom pa je tako novčana nagrada za dobre radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (npr. dodatna plaća) neoporeziva do visine od 7.500 kn godišnje.

Ukoliko bi poslodavac odlučio svog zaposlenika nagraditi većim iznosom od 7.500 kn godišnje, razlika bi se smatrala oporezivim primitkom.