BNZH Pula Kontakt

Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre

Trierska br. 5, p.p.84, Pula

predsjednik Senad Pršić

e-mail: nzbistra@gmail.com