Pravni tim BNZH na ovom će mjestu objavljivati kratke informacije i pravne savjete za naše članove i čitatelje. U prvoj u nizu objava pojašnjavamo informacije o minimalnoj plaći i njezinom iznosu.

Minimalna plaća je najniži mjesečni iznos koji se isplaćuje radniku za rad u punom radnom vremenu, a za 2022. godinu iznosi 3.750 kn neto odnosno 4.687,50 kn bruto i utvrđena je Uredbom o visini minimalne plaće za 2022. godinu („Narodne novine“, broj 117/21).

Visina minimalne plaće utvrđuje se za svaku kalendarsku godinu, jer je Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine“, broj 118/18 i 120/21) propisano da Vlada Republike Hrvatske uredbom utvrđuje visinu minimalne plaće za svaku kalendarsku godinu i to na prijedlog ministra nadležnog za rad.

Važno je naglasiti da se u iznos minimalne plaće ne ubrajaju povećanja plaće s osnove prekovremenog rada, otežanih uvjeta rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

Minimalna plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu. Znači da – ako je radnik zaposlen na, primjerice, pola radnog vremena – tada se u obzir uzima i ta činjenica pa se iznos minimalne plaće određuje razmjerno ugovorenom nepunom radnom vremenu, dakle pola od iznosa za puno radno vrijeme.

Nije dopušten sporazum poslodavca i radnika o odricanju od prava na isplatu minimalne plaće.

Pravo na minimalnu plaću, utvrđenu prema odredbama navedenog Zakona, imaju svi radnici koji su zaposleni u Republici Hrvatskoj, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca.

Minimalna plaća ne može se utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu.

Novčanom kaznom od 60.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba ako, između ostalog, ne isplati minimalnu plaću na način propisan navedenim Zakonom.

Ukoliko vam je potrebna pravna pomoć po ovom pitanju, možete se obratiti Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici grada Zagreba i Zagrebačke županije telefonom na 01 4819 377 ili na e-mail: bnzh@zg.ht.hr