“Postoji jedno saznanje, koje je više intuicija nego li jasna spoznaja, da je moguće u našoj hiljadugodišnjoj bosanskoj povijesti naći i pronaći, ne  samo  ostatke,  nego  i  kompletna  djela  koja  u  sebi  drže  i  skrivaju ovaj  duh,  koji  je  Bosnu  održao  kao  cjelinu,  kao  povijesnu  opstojnost, kao riječ i misao, iza koje bi možda ležao i jedan duh. Možemo, dakle, govoriti o kamenčićima, elementima jedne cjeline, jednog mozaika, ali i oni nam mogu pomoći. Duhovna supstancija ne traži kvantitet da bi se prepoznavala i afirmirala. Ona je jedinstvo i cjelina i kao najsitniji i najmanji detalj”.

Muhamed Filipović, Bosanski duh u književnosti – šta je to?  „Život“, 1967.