-Armin Hodžić, Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba

-Adis Keranović, Predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice Grada Zagreba i zagrebačke županije

-Prizma, manjinski mozaik

Izvor: HRT