U novom broju Bošnjačkoga glasa novi tekstovi koji pozivaju na dijalog i polemiku. Za očekivati je da će neki od njih izazvati sučeljavanja teza, interpretacija, pozicija, intencija… U dijelu namijenjenom ljepoti kulture, književnosti i sevdaha nudimo nove životne pripovijesti Enes Kuševića, sevdah kolumnu Seada Muhamedagića, životnu priču o Asafu Durakoviću, kao i ‘komadiće’ njegove poezije.

Podijelite glas o ‘Glasu’. Neka stigne do svih dobrih ljudi.

Časopis Bošnjački glas