Skup znanstvenika koji se bave proučavanjem, zaštitom i
promocijom stećaka “U kamenu uklesano” održao se sredinom
prosinca u Sarajevu u Historijskom muzeju BiH. Riječi je
bilo o važnosti tih spomenika za historiju Bosne i Hercegovine.

Tim je projektom po prvi puta pokrenuta akcija sveobuhvatnog
popisa stećaka, popomognuta suvremenom tehnologijaom.
Forum je bio dio projekta “U kamenu uklesano”, a koji je
u tijeku od početka 2019. godine. Uz pomoć mladih volontera
koje predvodi Gorčin Dizdar, direktor Fondacije Mak Dizdar
obrađeni su tereni u Foči, Stocu, Travniku, Trebinju i Posušju.
Posjećivale su se nekropole, fotografirali stećci, uzimali GPS
podatci i stvorene web stranice Stecakmap.info . Projekt je
nužno nastavi i širi kako bi se stvorila sveobuhvatna mapa stećaka
u BiH i u regiji.

Cilj je tzv. preventivnu konzervaciju primjenjivati ne samo u
muzejima već i u procesu zaštite lokaliteta kakve su nekropole
stećaka.

U tijeku je i izložba plakata inspirirana motivima stećaka
Aleksandre Nine Knežević “Stećak Dingbats” u sarajevskoj
Galeriji “Brodac”.

Krajem studenog o.g. upriličena je i promocija knjige akademika
Ibrahima Pašića “Od stećka do nišana u Bosni i Hercegovini”
u prostoru Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila
Zulfikarpašića u Sarajevu. Promotori su bili ugledni profesori,
prof. dr. sc. Sanjin Kodrić i prof. dr. Dževad Mulabegović. U
pormociji su sudjelovali i akademik dr. Dževad jahić, prof. dr.
Senadin Lavić, Hasib Muhović, akademik Abdulah Sidran i dr.
Haris Silajdžić.