U nedjelju, 1. listopada 2023. u 10 sati, Glazbeni paviljon, Zrinjevac, Zagreb, održana je manifestacija Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba na kojoj je sudjelovalo 16 nacionalnih manjina: albanska, bošnjačka, bugarska, crnogorska, češka, mađarska, makedonska, poljska, romska, rusinska, slovačka, slovenska, srpska, talijanska, turska i ukrajinska, koji su predstavili svoje tradicionalne običaje, nošnje, folklorno i glazbeno stvaralaštvo, nakladništvo, te autohtona jela etno kuhinje. Ovo je 10. manifestacija Dana nacionalnih manjina Grada Zagreba koju je organizirala Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, a pokrovitelj je bio gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević.Uvodnu riječ dao je Armin Hodžić predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Republike Hrvatske zaželeći dobrodošlicu svima i nadajući se da će da iduće godine biti još više sudionika.