Nova godina izlaženja Bošnjačkoga glasa i stari problemi. Do travnja u pravilu ne znamo koje će projekte Savjet odobriti pa se i ne možemo upuštati u rizik tiskanja novih brojeva. I za elektroničke brojeve potreban je angažman suradnika a nikome ne možemo reći da će dobiti svoje skromne honorare.

Određen odlukama Savjeta i rad udruga nacionalnih manjina u pravilu se seli u drugi dio godine. Posebne poteškoće imaju časopisi koji bi željeli imati mjesečni ritam.

Situacija nas tjera da prvi broj posvetimo uglavnom Izborima za Vijeća nacionalnih manjina, a da neke već priređene tekstove ostavimo za sljedeće brojeve.

Izbori su pokazali svoje lice i naličje. Još jednom su potvrdili potrebu kontinuiranog rada te udruživanja na projektima važnim za cjelokupni bošnjački korpus.

Pozivamo sve zainteresirane hrvatske građane (posebno članove manjinskih udruga) na sudjelovanje u radu i oblikovanju kako Bošnjačkoga glasa, tako isto i razvijanju manjinske medijske scene. Bez toga bit ćemo osuđeni na političke, odnosno ‘udrugaške’ hijerarhije i odluke njihovih vrhova. Novi kanali komuniciranja omogućit će više glasova u političkom, kulturnom, znanstvenom, sportskom… životu nacionalnih manjina.

Dobro je da se razlikujemo i da razgovaramo o našim razlikama. Vrijeme će pokazati kako i zašto je do tih razlika dolazilo, što je tko predlagao za nadilaženje tih razlika i na kraju – koji smo put odabrali.

Mi ćemo ove godine objaviti 12 brojeva. Budući da su cijene tiska porasle bit ćemo u prilici tiskati tek možda četiri broja. Ostalo ćete moći čitati u elektroničkom obliku na web stranici www.bnzh.hr

Čekamo Vaše priloge, kritike, komentare, sugestije…