U subotu 29. 10. Održan je, koliko je meni poznato, jedini znanstveni skup o  knjizi Žurnalizam razarač čovječanstva koju je Dževad Sulejmanpašić objavio u tiskari Gaj u Zagrebu 1936 godine. Knjizi je dakle trebalo više od 85 godina na bi bila primijećena i stručno valorizirana.  Da nije problem u knjizi nego u nekim okolnostima pokazala su izlaganja i zanimljive diskusije na simpoziju.

Bošnjačka nacionalna zajednica uz pomoć Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Zagreba, Centra za filozofiju medija i Instituta za medije, te Instituta Ibn Sina iz Sarajeva upriličila je naime znanstveni dijalog o ovom Sulejmanpašićevom djelu u prostorijama ilice 54 u Zagrebu. Simpozij je u potpunosti uspio, a organizatorima bi jedina zamjerka mogla biti to što nisu predvidjeli više vremena za razmjenu mišljenja. Teme su se otvarale, a Sulejmanpašićeve teze bile su dovoljno provokativne za konstruktivna suprotstavljanja, sugestije, osporavanja, dvojbe, iznenađenja…

Osnovna ideja je bila kritički valorizirati uglavnom prešućenu pa i nepoznatu knjigu, te stvoriti pretpostavke da se prikupi dovoljan broj znanstvenih radova za monografiju o ovom gotovo nepoznatom a iznimno interesantnom i značajnom djelu. U tome se gotovo u potpunosti uspjelo, tako da je sada na djelu prikupljanje petnaestak tekstova o Sulejmanpašiću, te prikupljanje dodatnog dokumentarnog materijala koji bi trebao monografiju učiniti još interesantnijom.

Do kraja godine očekuje se izlazak ove monografije, koja će zajedno s već otisnutim reprintom Sulejmanpašićeve knjige činiti zaokruženu cjelinu. Pretpostavka je svih organizatora da će ovo dvoknjižje naći svoje mjesto u svakoj edukacijskoj ustanovi koja u svom programu ima propitivanje medija. Za studije novinarstva, politologije, komunikologije, PR-a, teologije ili psihologije, ovaj će se ‘komplet’ pokazati sjajnom dodatnom literaturom.

Pretpostavka je to da se u doglednoj budućnosti pojave i doktorati o pojedinim aspektima Sulejmanpašićeva djela. Dževad Sulejmanpašić to zaslužuje. Ova će monografija to dokazati.

 


Prof. dr. sc. ADNAN JAHIĆ
Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet:
Dževad-beg Sulejmanpašić – intelektualac u doba bijede i pohlepe /
Dževad-bey Sulejmanpašić – Intellectual in a Time of Misery and Greed

 


Doc. dr. sc. ĐORĐE OBRADOVIĆ
Sveučilište u Dubrovniku:
Sulejmanpašić o odnosu novinarstva i znanosti /
Sulejmanpasic on the Relationship between Journalism and Science

 


Prof. dr. sc. FAHIRA FEJZIĆ ČENGIĆ
Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka:
Žurnalizam i religija /
Journalism and Religion

 


Prof. dr LJILJANA LJ. BULATOVIĆ
Prof. dr GORAN BULATOVIĆ
Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum:
Konceptualizacija medijske pismenosti u knjizi Žurnalizam razarač čovečanstva /
Conceptualization of Media Literacy in the Book Journalism is the Destroyer of Humanity

 


Prof. dr. sc. SEAD ALIĆ
Sveučilište Sjever:
Filozofijska dimenzija Sulejmanpašićeve kritike senzacionalizma /
Philosophical Dimension of Sulejmanpašić’s Critique of Sensationalism

 


Doc. dr. sc. ŽELJKO KRUŠELJ
Sveučilište Sjever:
Novinarstvo bez komercijalnih sadržaja, profita i konkurencije: model sprečavanja privatnih medijskih manipulacija koji osigurava potpunu državnu kontrolu /
Journalism without Commercial Content, Profit and Competition: a Model for preventing Private Media Manipulation that ensures Complete State Control

 


Dr. sc. ENIS ZEBIĆ
Sulejmanpašićev glas iz prošlosti: bilješke 1936 – 1940 /
Sulejmanpašić’s Voice from the Past: Notes 1936-1940

 


Dr. sc. EDIB AHMETAŠEVIĆ
Kreativna de Kultura:
Novinarstvo u odnosu na film u kontekstu emancipatorske kritičke teorije društva /
Journalism in Relation to Film in the Context of Emancipatory Critical Theory of Society

 


DARKO KOVAČIĆ
Sveučilište Sjever:
„Kantirani“ žurnalizam, zdravlje uma i evolucija svijesti /
„Kanted“ Journalism, Mental Health, and Evolution of Consciousness

 


Doc. dr. sc. KREŠIMIR LACKOVIĆ
Sveučilište Sjever:
Diskurs Dževada Sulejmanpašića o nogometu kao mezimcu žurnalizma /
Dževad Sulejmanpašić’s Discourse on Football as the Darling of Journalism

 


Prof. dr. sc. DAMIR KUKIĆ
Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici:
Najava katastrofe /
Announcement of Disaster