Gradska vijećnica Rijeka
Prilog u HRT-ovoj emisiji PRIZMA