Nakon nove web stranice BNZH, svjetlu dana otvorila se i nova stranica Bošnjačke nacionalne zajednice Istre – nzbi.hr

Ako se uzmu u obzir i nove stranice na društvenim mrežama, te razvijanje komunikacijskog kanala na platformi Google Meet, onda bi se smjelo misliti da je mali korak prema naprijed ipak napravljen.

Dio je to nastojanja Bošnjaka u Hrvatskoj da se otvore novi, vremenu prikladniji, oblici komunikacije i transparentnog predstavljanja vlastitoga rada. Za vjerovati je da će povezivanjem ovih stranica linkovima, te preuzimanjima sadržaja (jer cilj je dospjeti do što većeg auditorija) stvoriti mreža u kojoj će glas Bošnjaka zazvoniti snažnije.
Korak je to također prema kreativnosti novih mladih snaga koje će u ovim aktivnostima, nadamo se, prepoznati poziv da stvaraju i komuniciraju na njima prikladniji način.