Bukvić Uzeir rođen je 1946. u Kukuljama, kod Bijelog Polja, Crna Gora. U Brčkom je završio gimnaziju, a potom je studije nastavio najprije na Filološkom fakultetu (Odsjek slavistika), a potom na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Radio je u Brčkom i Sarajevu i za svoj rad nagrađivan najvišim nagradama u novinarstvu. Dvadeset godina bio je reporter u ”Bosanskoj pošti”, našoj novini koja je 20 godina izlazila u Skandinaviji. Član je Saveza pisaca Kraljevine Norveške i Saveza slobodnih novinara ove države. Posljednjih godina je uglavnom autorski vezan uz pisanje knjiga držeći se najviše dokumentarističkog žanra. Dobitnik je Norveške nagrade za Ravnopravnost za četverogodišnji projekt iz kulture Bosanska ljetna škola u Kristiansundu. Od 1994. godine živi u Norveškoj i u statusu je slobodnog pisca, novinara i filmskog radnika.