Slikarstvo Ivice Šimića pri površnom promatranju može odavati dojam kako je riječ o — za današnje poimanje umjetnosti — tradicionalnom ili u najmanju ruku klasičnom i već posve ustajenom pristupu likovnoj problematici. Međutim, iako je riječ o “običnim” štafelajnim slikama, autor ih osmišljava na način blizak konceptualnoj umjetnosti. Stoga petnaestak recentno izloženih slika nije pogrešno niti pretjerano okarakterizirati kao primjere konceptualnog slikarstva. Iako u Ivičinim potezima kistom, kompozicijskim rješenjima ili odabiru boja nije teško zamijetiti užitak slikanja svojstven fenomenu nove slike, on se time nipošto ne zadovoljava te svoje uratke “nadograđuje” postupcima pomoću kojih zahvaća i znatno širi spektar umjetničkog promišljanja. “Naslikana realnost” i “objektiv-na realnost” u Ivičinim slikama nerijetko koegzistiraju, a ikonografski katalizator za takve postupke planetarno su popularni likovi što ih je kreirao čuveni Valt Disney, ili pak protagonisti iz podjednako poznatih bajki poput one o Pinocchiu odnosno Pepeljugi. Relikti svakodnevnog života poput igrače karte, stranice časopisa ili fotografija što ju je nekoć snimio autor iz nekih danas već zaboravljenih pobuda, nerijetko nadopunjuju kompozicije u kojima obitavaju spomenuti likovi. Također, slikar katkada na duhovit način poseže i za reminiscencijama na ostvarenja velikih umjetnika prošlosti ili, što je još zanimljivije, svoje slike realizira na već ranije naslikanim slikama kojih je autor njegov prijatelj i kolega Zdenko Bužek. Na taj način dijelovi Bužekovog “minulog rada” postaju integralne sastavnice novonastalih slika.
Slikarske postupke Ivice Šimića mogli bismo okarakterizirati kao ekskluzivno postmodernističkima. Umjetnik je izrazito sklon citatnosti, ironiji, relativiziranju razlika između popularnog i elitističkog odnosno između trivijalne i visoke umjetnosti. Na takvim temeljima Ivica je izgradio nadasve prepoznatljiv stil koji jasno pokazuje kako klasičan medij slikarstva još uvijek
može ponuditi relevantne i današnjem vremenu primjerene likovne uratke.

Vanja Babić