Uvijek treba tražiti nove forme. ‘Podsjetnik’ skreće pozornost i na aktualne i vječne probleme. Uskoro još.. a možda i redovito.