Sudjelujemo na koncertu u sklopu manifestacije

“18. Festival bošnjačke kulture u Istri”

koji će se održati 17. lipnja 2023. u 20.30h Pula, Portarata.

Organizator je Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre

Dobrodošli!