22. 5. 1993. osnovana je Nacionalna zajednica Muslimana Hrvatske, danas Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske

30 godina od osnivanja

Do 1993. godine u Hrvatskoj su, pored Islamske zajednice koja je bila jedina institucija bošnjačkog naroda, i to ne nacionalna već višenacionalna i uz to vjerska institucija, osnovane asocijacije Muslimana/Bošnjaka: Kulturno društvo „Preporod“, Stranka demokratske akcije Hrvatske (SDAH) i Muslimansko humanitarno društvo „Merhamet“. Za ove asocijacije, Bošnjaci su se, manje ili više vezivali kulturno, vjerski, politički ali i pružanjem humanitarne pomoći u uvjetima rata.

Nakon osnivanja Kulturnog društva Bošnjaka „Preporod“, već na samom početku njegovog rada, uočeno je da niti jedna od postojećih asocijacija po svojoj koncepciji i po djelovanju zapravo ne može zastupati bošnjački narod u Republici Hrvatskoj u rješavanju njegovih problema. Suočavajući se sa svakodnevnim problemima Bošnjaka u Hrvatskoj u „Preporodu“ je ocijenjeno da je potrebno osnivanje jedne krovne bošnjačke institucije. Tako se i rodila ideja i inicijativa za osnivanje Nacionalne zajednice Muslimana u RH.

Osnivačka skupština Nacionalne zajednice Muslimana Hrvatske (NZMH) održana je u Zagrebu 22. maja/svibnja 1993. godine u dvorani „Kinoteka“. Zajednica je osnovana s tada važećim nacionalnim imenom „Muslimani“. To je bila najteža ratna godina u Bosni i Hercegovini, u kojoj je Armija Republike Bosne i Hercegovine vodila borbe za očuvanje države i naroda.

Na skupštini je usvojen statut Zajednice kojim su definirani osnovni ciljevi i zadaci: očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta te ostvarivanje svestranog razvoja Muslimana u Republici Hrvatskoj.

Za prvog predsjednika Nacionalne zajednice Muslimana Hrvatske izabran je prof. dr. sc. Nedžat Pašalić, a za potpredsjednika dr. sc. Sulejman Čamdžić. Oni su po funkciji bili i članovi Glavnog odbora.

Za članove Glavnog odbora izabrani su još:

 1. Salih Agić – Pula
 2. Mesud Bužimkić, dipl. arh.
 3. Asim Crnalić, dipl. iur.
 4. Sulejman Čičić, inž.
 5. dr. sc. Emir Hodžić
 6. Salih Hrustić – Dubrovnik
 7. Ahmed Ikanović
 8. Azim Karamehmedović, dipl. inž.
 9. Džemal Kekić – Sisak
 10. Fahrudin Kulenović, dipl. inž.
 11. Sena Kulenović, student
 12. Ferid Latić, dr. med. – Slavonski Brod
 13. Nasiha Mulabegović, prof.
 14. Senad Nanić, student
 15. Mustafa Pačariz – Zadar
 16. dr. sc. Husein Pašagić
 17. Mustafa Porobić – Rijeka
 18. Sadik Rakanović, dr. med. – Split
 19. Mirsad Srebreniković, dipl. iur.
 20. Hasan Tanović – Varaždin

Skupština je usvojila da se kao 23-ći član Glavnog odbora naknadno kooptira osoba s područja Osijeka. Glavni odbor je za tajnika izabrao Fahrudina Kulenovića, dipl. inž.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

 1. Hilmija Šabić, dipl. inž. – predsjednik
 2. Faruk Muzurović, dipl. arh.
 3. Mujaga Družić, dipl. oec.

Za članove Suda časti izabrani su:

 1. Sead Mulabegović, dipl. iur. – predsjednik
 2. Hasan Isabegović
 3. Edib Muftić, prof.

Kao što se iz sastava Glavnog odbora vidi osim 14 članova iz Zagreba, u Glavnom odboru su bili i predstavnici iz drugih gradova Hrvatske (njih 9), s jasnom namjerom osnivača da Zajednica svoje djelovanje proširi na cijelu Hrvatsku. Zbog nepovoljnih političkih prilika za Bošnjake u Republici Hrvatskoj, Zajednica je registrirana tek 21.9.1994.

S obzirom na to da NZMH nije uspjela proširiti djelovati izvan Zagreba, pokrenute su inicijative za osnivanjem Zajednice u drugim županijskim središtima. Tako su 1995. održane osnivačke skupštine Nacionalnih zajednica Muslimana Rijeke i Istre, ali osim formalnog registriranja nisu imale značajnijeg aktivnog djelovanja.

Nakon teške bolesti i prerane smrti 5.5.1996. predsjednika prof. dr. sc. Nedžata Pašalića. održana je 20.12.1997. izborna skupština na kojoj je za predsjednika izabran prof. dr. sc. Muradif Kulenović, a Zajednica je promijenila naziv u Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske (BNZH).

Treba odati priznanje osnivačima i članovima rukovodstva Zajednice koji su imali hrabrosti i bili spremni da preuzmu odgovornost i brigu za bošnjački narod u tim teškim vremenima, te kasnije bili među nositeljima rada Zajednice. Mnogi nisu više među živima. Zaslužili su da ih se sjetimo s poštovanjem i proučimo Fatihu za njihovu dušu.

Prof. dr. sc. NEDŽAT PAŠALIĆ

Nedžat Pašalić rođen je u Kavadarcima, Makedonija, 2.5.1939., a umro je u Zagrebu, 5.5.1996. Djetinjstvo i školovanje proveo je u Zenici, a studirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu i Parizu. Diplomirao je 1965. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu i doktorirao 1979. na istom fakultetu. Od diplomiranja je radio na Fakultetu, od 1985. u zvanju redovitog profesora.

Na Fakultetu je bio prodekan (1982.–1984.) i dekan (1984.–1986.).

Za doktorsku disertaciju dobio je 1979. godine nagradu Vratislav Bedjanič, državnu nagradu za znanstveni rad Nikola Tesla dobio je 1989., te zlatnu plaketu Josip Lončar Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu 1995., a 1989. izabran je u počasno zvanje zaslužni profesor Sveučilišta u Zagrebu.

Bio je jedan od utemeljitelja i prvi potpredsjednik Kulturnog društva Bošnjaka Hrvatske „Preporod“.