U nedjelju, 7. svibnja 2023. godine, održat će se izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Biračima pripadnicima nacionalnih manjina omogućava se pregled, dopuna i promjena podataka upisanih u registar birača.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača putem poveznice Ministarstva pravosuđa i uprave https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ .

Zahtjevi za upis ili promjenu podataka upisanih u registar birača mogu se podnositi zaključno do srijede 26. travnja 2023. godine u nadležnim upravnim tijelima koja vode registar birača u županijama, odnosno u Gradu Zagrebu prema mjestu prebivališta, u radno vrijeme nadležnog upravnog tijela. Podaci o adresama i radnom vremenu nadležnih upravnih tijela nalaze se na sljedećoj poveznici https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ .

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina, a posebno oni koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti neposredno u nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba koje vodi registar birača ili putem sustava e-Građani koristeći uslugu e-Promjena nacionalnosti.

Naime, razvojem usluge e–Promjena nacionalnosti, biračima je omogućeno da zahtjev za upis ili promjenu podatka o nacionalnosti podnesu i putem sustava e-Građani u dijelu e-Birači.

Na uslugu se može prijaviti sa svim vjerodajnicama – Visoke razine sigurnosti (npr. e-osobna iskaznica), Značajne razine sigurnosti (npr. m-Token, Internet bankarstvo) ili Niske razine sigurnosti (npr. e-Pass).

Birači podnose zahtjev za upis ili promjenu podatka o nacionalnosti putem usluge e-Promjena nacionalnosti odabirom jedne od nacionalnosti dostupnih u padajućem izborniku kojeg će im sustav ponuditi. Podneseni zahtjev prosljeđuje se na odobrenje nadležnom upravnom tijelu prema mjestu prebivališta birača.

Birači će obavijest o riješenom zahtjevu za dopunu ili ispravak podatka o nacionalnosti u registru birača dobiti u svoj Korisnički pretinac (KP).

Na dan izbora birači se ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti.  Iznimno, samo birači koji nisu upisani u registar birača, prilikom izdavanja potvrde za glasovanje na dan izbora, mogu se izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina mogu glasovati samo birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i samo u mjestu svog prebivališta te koji imaju važeću osobnu iskaznicu.

Napominje se da se osobne iskaznice koje su istekle nakon 11. ožujka 2020. godine, kada je donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, smatraju važećima pa će birači, kojima je osobna iskaznica istekla počevši od 11. ožujka 2020. godine, biti u popisu birača.

Birači za koje se, prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasovanje koju izdaju nadležna upravna tijela koja vode registar birača u županijama, odnosno u Gradu Zagrebu prema mjestu prebivališta birača.

Linkovi:

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Zagreba.pdf (zgizbori.hr)

https://mpu.gov.hr/vijesti/obavijest-biracima-o-izborima-za-clanove-vijeca-i-predstavnike-nacionalnih-manjina-u-jedinicama-lokalne-i-podrucne-regionalne-samouprave-26913/26913