Tu kraj džamije imena su ljudi koji su se borili za Hrvatsku i život za nju dali, a u jednoj staroj knjizi sam pročitao rečenicu ‘Nije dobro podcijeniti one koji su život dali’. Mislim da smo mi Bošnjaci zaslužili da budemo to što jesmo – Bošnjaci, ali bez vađenja potvrde ili nečeg sličnoga…