Starijima teško pada bilo kakav odlazak u neke urede gdje bi trebali reći „Nisam Musliman, ja sam Bošnjak“. Naravno da mu je teško jer je i Musliman i Bošnjak. I teško mu je jer ima osjećaj kao da izdaje svoju vjeru. Mislim da su Bošnjaci zaslužili neko jednostavnije rješenje. Ako se želi razumjeti ljude…