Bošnjaci smo. Kao izdanci stabla starih Bošnjana unosili smo u hrvatsku kulturu onaj duh i onu ljepotu po kojoj smo prepoznatljivi…