25. i 26. 2. 2022. Online

 

ASSOCIATION INTERNATIONAL ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS
IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (IASABiH)
RAZRED HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
Voditelj: Sead Alić

 

 

Razumijevanje Boga/Allaha pokazuje se iznimno važnim za razumijevanje ljudi i njihovih odnosa. Vjera u Boga povezuje ih u njihovoj najvišoj odrednici ljudskoga dostojanstva i njihova odnosa prema Apsolutnome. No razumijevanje Boga otvara isto tako mogućnost razumijevanja nerazumijevanja među ljudima i općenito mogućnosti i prepreka u razvijanju građanskoga društva. Humanističke se znanosti moraju suočiti s pitanjem uloge Boga u vjerskim poveznicama, zauzetosti za bližnje i susjede, u plodnim susretima vjera i kultura. Isto tako trebaju se nositi s razlikama koje znaju dovesti do ratnih razaranja, uništavanja ljudskog u Čovjeku, razvijanja mržnje prema drugom i drugačijem. Filozofija, teologija, povijest/(h)istorija, umjetnost i refleksija umjetnosti i sve ostale srodne znanosti moraju se očitovati o razlikama, ali još više o srodnosti ljudskih razumijevanja i doživljavanja Boga/Allaha.

Razred humanističkih znanosti Međunarodne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine poziva sve zainteresirane na promišljanje i dijalog o bitnim segmentima, načinima gledanja, odnosno interpretacijama uloge ljudski oblikovana mišljenja i vjerovanja u Boga/Allaha. U tom smislu, ne ograničavajući i ne zatvarajući teme, sugeriramo neka od zasigurno poticajnih područja dijaloga:

– Filozofijsko razumijevanje Boga / Allaha
– Teološke usporedbe židovskih, kršćanskih i islamskih interpretacija Boga
– Dosezi religijskih reformacija
– Povijest Boga kao povijest (ne)sporazuma
– Religija kao povijest spasenja
– Religijsko, nacionalno i univerzalno ljudsko
– U traganju za izgubljenim razumijevanjem vjere
– Slikovno i religijsko (ikonoklazam kao točka dijeljenja)
– Muzika i religije
– Arheologija vjerskih osjećaja
– Religija kao sredstvo prikrivanja realnih odnosa
– Vjere i religije
– Jeruzalem kao sveti grad tri jednobožačke religije
– Politička instrumentaliziranja vjere u Boga /Allaha.

Za programski odbor: Prof. dr. Sead Alić, prof. dr. Pavo Barišić, prof. dr. Hrvoje Jurić