11. srpnja u 09:54 •
Kolektivna odgovornost ne postoji ?
Jedan narod je gledao razaranje Dubrovnika, Pakraca, Lipika, Vukovara. I šutio.
Jedan narod je vidio Trnopolje, Omarsku, Luku, Manjaču. I šutio.
Jedan narod je sa cvijećem ispraćao tenkove na Sarajevo, Bihać, Foču, Višegrad.
Popovi jednog naroda su škropili i blagosivljali topove koji su ubijali moju Bosnu.
Jedan narod je gledao pokolje u Prijedoru i Srebrenici i šutio.
Jedan narod, i danas nakon toliko godina, negira zločine počinjene u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu.
Jedan narod za predsjednika bira četničkog vojvodu.
(neka mi oproste par ljudi okupljenih oko Žena u crnom, ali…)