Autor crteža je Enes Klopić, apsolvent na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. „To su uplakane majke koje sjede oko tabuta djeteta. One su u bijelom kao meleci ili anđeli dok na konačni put ispraćaju svoje sinove”, rekao je Enes.