Hvala svima koji su svojim tekstovima i/ili porukama podržali Bošnjački glas. Nadamo se da ćemo i ovim brojem pokazati kako nam je potreban stalni dijalog, koliko je lijepa riječ koja odjekuje Bosnom. te kako nam je sudbina uvijek iznova tražiti ljude među susjedima. A ljudi ima. Bilo ih je u najcrnjim vremenima za Bošnjake i bit će ih i u budućnosti. S njima ćemo graditi Europu, koja je i prije Europe – živjela u Bosni.

Časopis Bošnjački glas