Uredništvo BOŠNJAČKI GLAS

BOŠNJAČKI GLAS Informativno glasilo

Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske ISSN: 1846-3215

Postavljanje publikacije na mrežu siječanj 2020.

Izlazi mjesečno

 

Izdavač

Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske

 

Za izdavača

Hase Salihović

 

Glavni i odgovorni urednik

Sead Alić

 

Zamjenici glavnog urednika

Mirela Čaušević

Bosiljko Domazet

 

Tehnički urednik

Srećko Brdovčak Mac

 

Dizajn

Damir Bralić i Andrija Mudnić

 

Prijelom

CFM, ing. Amir Ahmetašević